Blog

Národní setkání pilotních škol

29/09/2014 17:58

Dne 29.9. se uskutečnilo druhé národní setkání pilotních škol. Setkání se tzúčastnily pilotní školy a také zaástupce partnerů - jediná česká firma zapojená do projektu - Corinth classroom. 

Motem této firmy je View. Touch. Explore ... Firma nabízí interaktivní vizuální pomůcku, jakousi 3D knihovnu obrázků nebo objektů - biologie, geologie, lidské tělo, chystají technologie, fyzika, chemie a další, např dějiny umění

Nabízí:

  • Corinth classroom pilot - testování pomůcky ve výuce, pilotní verze (Corinth classroom B, není to plná verze) zdarma a na neomezeně dlouhou dobu - co za to chtějí: vyplnění dotazníků (zpětná vazba), foto a video, 5 měsíců trvá pilotáž
  • pilotní školy mohou tisknout objekty ve 3D - snaží se propojovat školy, které mají tiskárnu, tak, aby si to školy, které ji nemají, mohly 3D tisk vyzkoušet
  • Corinth network - siť škol, učitelů a partnerů, spolupráce na různých projektech, lze ovlivnit obsah toho, co se bude vyvíjet, další spolupráce na tvorbě vzdělávacího obsahu
  • zviditelnění na vzdělávacím trhu - jako pilotní škola programu Corinth Classroom Pilot school
  • možnost zapojit se i do překladu do dalších světových jazyků
  • Další pilot Corinth Classroom Innovator Pilot - zde by každý zapojený učitel dostal plnou verzi Corinth classroom - jednu knihovnu, jde o vytváření výukových scénářů a hodin, výstupem je jeden scénář
  • Další téma Dovednosti pro 21. století

Dále jsme vyslechli představení všech stávajících scénářů - Spolupráce a hodnocení, Zodpovědní žáci (sebevzdělávání žáků) a Spolupráce mezi školami (tento scénář se týká České republiky)

 

 

Mluvili jsme i o problémech z prvního běhu - nebylo zřetelné proč využívat zrovna tablety.

 

Pro druhý běh - národní priority pro rok 2014 - byod, mezipředmětové využití tabletů, integrace s interaktivními tabulemi

 

Představení jednotlivých realizovaných hodin v předchozím běhu - realizoval se scénář Personalizace - realizováno v převážně hodinách fyziky, matematiky, informatiky

 

Dále jsme vyslechli prezentace členky skupiny pedagogických expertů Martiny Bassegio.

 

Poslední část setkání jsme věnovali praktickému projití jednotlivých částí scénáře, jak by mohly probíhat a diskutovali jsme možné konkrétní aktivity, které by tento scénář mohly naplňovat.

 

První CCL workshop Brusel

09/03/2014 16:25

První workshop v rámci projektu CCL se konal ve dnech 6.3. - 7.3. 2014 v sídlde EUN v Bruselu. Za Českou republiku se ho zúčastnili Iva Skybová, Daniel Tocháček a Petra Boháčková.

Hlavním cílem workshopu bylo sdílet s ostatními aktivity, které proběhly na zapojených školách a pokusit se najít, co na tvorbě scénářů a výukových hodin fungovalo dobře a v dalším kole tvorby scénářů by bylo dobře to zachovat a to co, co nefungovalo a co by stálo za to změnit. 

Kromě toho jsme měli i čas se seznámit se společností IRIS, která nabízí učitelům profesní rozvoj trochu jiným způsobem - nahráváním výukových hodin na video a následným sdílením a komentováním tohoto videa. Poskytují propracovaný software i hardware. 

Tímto komiksem jsme se pokusili společně se školami z Litvy ztvárnit, jak vypadá třída, kde se učí postaru a jak třída, kde se učí se scénářem Personalizace. 

Co si o tom myslíte vy? Budeme rádi za zpětnou vazbu. 

Fotografie z workshopu najdete zde

 

Tablet se skvěle hodí do etwinningového projektu

02/02/2014 09:58

Minulý čtvrtek se konala skype konference mezi školou z Malty a naší školou. Využili jsme ipad a mohli tam žákům maltské školy ukázat naši školu, třídu i náměstí se sněhem. Škoda, že zatím není možné nějaký ten sního za pomoci tabletu i poslat na Maltu. 

Fotky zde. 

Společnost NEC v projektu Creative Classrooms

12/01/2014 16:42

Výuka ve škole vedená pomocí tabletů je momentálně jedním z nejdiskutovanějších témat. Tablety mohou přinést do výuky nejen oživení, ale také ji mohou udělat mnohem efektivnější a atraktivnější pro žáky a studenty a poskytnout tak odpovědi na jejich individuální otázky vzdělávání.

V rámci této myšlenky se Střední Průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod zapojila do mezinárodního projektu Interactive Classrooms, který je zaměřen na využívání tabletů ve výuce na základních a středních školách.

Díky své zajímavosti a jedinečnosti se do projektu zapojilo také několik společností, které mají významné postavení v oblasti interaktivity. Jednou z těchto společností je firma NEC, která je ve světě jedničkou v oblasti výroby projekční techniky a je také autorem softwaru DisplayNote. Tento software je určen právě pro výuku pomocí tabletů. DisplayNote umožňuje nejen vytvářet výukové hodiny, ale také je sdílet se studenty a zároveň na nich se žáky interaktivně spolupracovat.

Součástí spolupráce firmy NEC je také poskytnutí hardwaru některým ze zapojených škol do projektu Interactive Classrooms. Jednou z těchto obdarovaných škol je i Střední průmyslová škola a Obchodní akademie. Tato škola byla vybrána firmou NEC na základě úrovně využívání moderních technologií ve výuce a také spolupráce školy s žáky základních škol, kteří ji pravidelně navštěvují. Touto cestou škola od společnosti NEC získala interaktivní projektor a licence pro software DisplayNote. Interaktivní projektor je technologie umožňující rozšíření interaktivity a úrovně výuky. „Budeme se snažit, abychom tuto technologii úspěšně prezentovali nejen našim studentům, ale také žákům ostatních škol“, dodává na závěr Ondřej Jeřábek z SPŠ OA Uherský Brod.

Aplikace Green Screen

11/12/2013 19:59

Vždycky jsem chtěla vědět, jak a co to v té televizi dělají s tím zeleným plátnem ... A díky aplikaci Green Screen by Do Ink jsem to konečně pochopila a dokonce si i sama vyzkoušela. Za pomoci téhle aplikace jsem pozvala čtvrťáky do restaurace :-). Podívejte se, jak si umí objednat jídlo a jaký je číšník popleta ... 

Úspěch tabletů nespočívá v aplikacích

11/12/2013 19:55

Navzdory názvu článku Ondřeje Neumajera v něm mimo jiné najdete i odkazy, kde aplikace hledat.

Celý článek zde.

Dokumenty, které by se mohly hodit

14/11/2013 18:08

Dále najdete dva dokumenty. 

První z nich informuje o projektu, krátce představuje vedoucí osobnosti a obsahuje odkazy na scénáře. 

Druhým dokumentem je šablona pro záznam výukových hodin.

CCL teacher guidelines.pdf (1,1 MB)

CCL Lesson Plan Template.docx (86,2 kB)

Některé domácí úkoly pobaví

06/11/2013 08:04

V rámci výukové hodiny, která vznikla na základě scénáře Personalisation byla i reflexe, kdy děti měly převyprávět pohádku O veliké řepě tak, jak by ji podle jejich názoru vyprávěl fyzik. Jedna z pohádek byla opravdu povedená: 

Žili byli dědek a babka. Jednoho dne dědek zasadil rostlinu zvanou řepa, která mu po uplynutí určitého časového úseku vyrostla a těleso rostliny zvětšilo svůj objem. Snažil se použít svojí sílu k přemístění tělesa nad zem. Tahal, tahal, ale nevytáhl. Přivolal si tedy na pomoc bábu. Bába se chytla dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale po sečtení sil se rostlinu nepodařilo přemístit. Dědkovu sílu nazveme F1 a babky sílu F2. Babka na pomoc přivolala vnučku(F3). 
F1 = 300 N
F2= 250 N
F3= 150 N
F= F1+F2+F3
F= 300+250+150
F=700 N
Až po sečtení a použití těchto sil, bylo těleso řepy vytaženo nad úroveň země.

Konference Vzděláváme pro budoucnost

04/12/2011 16:36

7. 11. proběhne v Praze konference Vzděláváme pro budoucnost. V rámci této konference by měl být představen projekt Vzdělání na dotek, kdy všechny školy na Praze 6 budou vybaveny tablety a učitelé proškoleni. 

Více o programu zde

You can read new posts on this blog via the RSS feed.