Výukové scénáře

Školní rok 2014/15

V tomto školním roce se budou v rámci projektu creative Classrooms Lab realizovat tyto scénáře: 
Liberating Learning (independent learner)
School-to-school collaboration - tento se týká České republiky

Školní rok 2013/14

Flipped classroom

Personalisation

Collaboration

Content Creation

Podpůrné dokumenty

Pro scénář Flipped classroom