Společnost NEC v projektu Creative Classrooms

12/01/2014 16:42

Výuka ve škole vedená pomocí tabletů je momentálně jedním z nejdiskutovanějších témat. Tablety mohou přinést do výuky nejen oživení, ale také ji mohou udělat mnohem efektivnější a atraktivnější pro žáky a studenty a poskytnout tak odpovědi na jejich individuální otázky vzdělávání.

V rámci této myšlenky se Střední Průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod zapojila do mezinárodního projektu Interactive Classrooms, který je zaměřen na využívání tabletů ve výuce na základních a středních školách.

Díky své zajímavosti a jedinečnosti se do projektu zapojilo také několik společností, které mají významné postavení v oblasti interaktivity. Jednou z těchto společností je firma NEC, která je ve světě jedničkou v oblasti výroby projekční techniky a je také autorem softwaru DisplayNote. Tento software je určen právě pro výuku pomocí tabletů. DisplayNote umožňuje nejen vytvářet výukové hodiny, ale také je sdílet se studenty a zároveň na nich se žáky interaktivně spolupracovat.

Součástí spolupráce firmy NEC je také poskytnutí hardwaru některým ze zapojených škol do projektu Interactive Classrooms. Jednou z těchto obdarovaných škol je i Střední průmyslová škola a Obchodní akademie. Tato škola byla vybrána firmou NEC na základě úrovně využívání moderních technologií ve výuce a také spolupráce školy s žáky základních škol, kteří ji pravidelně navštěvují. Touto cestou škola od společnosti NEC získala interaktivní projektor a licence pro software DisplayNote. Interaktivní projektor je technologie umožňující rozšíření interaktivity a úrovně výuky. „Budeme se snažit, abychom tuto technologii úspěšně prezentovali nejen našim studentům, ale také žákům ostatních škol“, dodává na závěr Ondřej Jeřábek z SPŠ OA Uherský Brod.