Národní setkání pilotních škol

29/09/2014 17:58

Dne 29.9. se uskutečnilo druhé národní setkání pilotních škol. Setkání se tzúčastnily pilotní školy a také zaástupce partnerů - jediná česká firma zapojená do projektu - Corinth classroom. 

Motem této firmy je View. Touch. Explore ... Firma nabízí interaktivní vizuální pomůcku, jakousi 3D knihovnu obrázků nebo objektů - biologie, geologie, lidské tělo, chystají technologie, fyzika, chemie a další, např dějiny umění

Nabízí:

  • Corinth classroom pilot - testování pomůcky ve výuce, pilotní verze (Corinth classroom B, není to plná verze) zdarma a na neomezeně dlouhou dobu - co za to chtějí: vyplnění dotazníků (zpětná vazba), foto a video, 5 měsíců trvá pilotáž
  • pilotní školy mohou tisknout objekty ve 3D - snaží se propojovat školy, které mají tiskárnu, tak, aby si to školy, které ji nemají, mohly 3D tisk vyzkoušet
  • Corinth network - siť škol, učitelů a partnerů, spolupráce na různých projektech, lze ovlivnit obsah toho, co se bude vyvíjet, další spolupráce na tvorbě vzdělávacího obsahu
  • zviditelnění na vzdělávacím trhu - jako pilotní škola programu Corinth Classroom Pilot school
  • možnost zapojit se i do překladu do dalších světových jazyků
  • Další pilot Corinth Classroom Innovator Pilot - zde by každý zapojený učitel dostal plnou verzi Corinth classroom - jednu knihovnu, jde o vytváření výukových scénářů a hodin, výstupem je jeden scénář
  • Další téma Dovednosti pro 21. století

Dále jsme vyslechli představení všech stávajících scénářů - Spolupráce a hodnocení, Zodpovědní žáci (sebevzdělávání žáků) a Spolupráce mezi školami (tento scénář se týká České republiky)

 

 

Mluvili jsme i o problémech z prvního běhu - nebylo zřetelné proč využívat zrovna tablety.

 

Pro druhý běh - národní priority pro rok 2014 - byod, mezipředmětové využití tabletů, integrace s interaktivními tabulemi

 

Představení jednotlivých realizovaných hodin v předchozím běhu - realizoval se scénář Personalizace - realizováno v převážně hodinách fyziky, matematiky, informatiky

 

Dále jsme vyslechli prezentace členky skupiny pedagogických expertů Martiny Bassegio.

 

Poslední část setkání jsme věnovali praktickému projití jednotlivých částí scénáře, jak by mohly probíhat a diskutovali jsme možné konkrétní aktivity, které by tento scénář mohly naplňovat.