Některé domácí úkoly pobaví

06/11/2013 08:04

V rámci výukové hodiny, která vznikla na základě scénáře Personalisation byla i reflexe, kdy děti měly převyprávět pohádku O veliké řepě tak, jak by ji podle jejich názoru vyprávěl fyzik. Jedna z pohádek byla opravdu povedená: 

Žili byli dědek a babka. Jednoho dne dědek zasadil rostlinu zvanou řepa, která mu po uplynutí určitého časového úseku vyrostla a těleso rostliny zvětšilo svůj objem. Snažil se použít svojí sílu k přemístění tělesa nad zem. Tahal, tahal, ale nevytáhl. Přivolal si tedy na pomoc bábu. Bába se chytla dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale po sečtení sil se rostlinu nepodařilo přemístit. Dědkovu sílu nazveme F1 a babky sílu F2. Babka na pomoc přivolala vnučku(F3). 
F1 = 300 N
F2= 250 N
F3= 150 N
F= F1+F2+F3
F= 300+250+150
F=700 N
Až po sečtení a použití těchto sil, bylo těleso řepy vytaženo nad úroveň země.