Vítejte, kdo s dobrým tabletem přicházíte ...

Vítejte na webových stránkách, které jsou společným dílem škol a učitelů zapojených v evropském projektu Creative Classrooms Lab.Tento projekt je administrován evropským sdružením European Schoolnet (www.eun.org), ve kterém  Českou republiku zastupuje Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Projekt je dvouletý, bude trvat do roku 2015. Jeho cílem je je vytvoření modelových výukových modulů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodině.

Přínos pro zapojené učitele:
  • Metodická podpora využívání tabletů ve výuce
  • Zapojení do mezinárodní komunity škol využívající tablety
  • Sdílení příkladů dobré praxe na národní i evropské úrovni
  • Možnost vyzkoušet si a ohodnotit až dvě sady scénářů v praktické výuce (první sada scénářů ve školním roce 2013/2014 a druhá sada ve ŠR 2014/2015)
  • Zapojení do evropské on-line komunity škol (zapojení do online diskusních fór, chatů apod.)        
  • Možnost zúčastnit se národního setkání učitelů škol zapojených do projektu (účast bude hrazena z prostředků DZS) i všech online setkání českých účastníků projektu

Zajímavé odkazy

Creative Classrooms Lab

The Creative Classrooms Lab (CCL) project is developing innovative teaching and learning scenarios involving the use of tablets in and out of school. Vstup zde.

iSEN

Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Vstup zde.

Učte s námi

Kdo jsme a proč jsme se rozhodli vytvořit tento web...   Chceme ukázat že sdílet své zkušenosti má smysl že stačí často drobnosti, které pro ostatní mohou být přínosem že spolupráce mezi učiteli na síti je bezva že své know-how se nemusíme bát ukázat i ostatním že to, co pokládáme...

Skupina Učte s námi na G+

GEG Učte s námi je neformální společenství učitelů a sympatizantů vzdělávání. Chceme ukázat: že sdílet své zkušenosti má smysl; - že stačí často drobnosti, které pro ostatní mohou být přínosem že to, co pokládáme za jasné a běžné, může být obohacením pro někoho jiného že se můžeme inspirovat...

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. Vstup zde.
Items: 1 - 5 of 5