ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

Webové stránky školy zde

Facebooková stránka školy zde

 

Jsme úplná základní škola, ve školním roce 2013/2014 naši školu navštěvuje přes 800 žáků. Naše škola je moderní a progresivní, kladoucí důraz na talent a nadání žáků. Snažíme se jej ve výuce i zájmové činnosti co nejlépe rozvíjet.

 

Škola se nachází v blízkosti Národního parku Podyjí, řeky Dyje, městského parku, historického kláštera, což je velkou výhodou při naplňování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, škola je členem sítě přidružených škol UNESCO.

 

Moderní technologie, znalost jazyků a informační gramotnost jsou základy, na kterých stavíme úspěšnost našich studentů při dalším studiu i v životě. Patříme k průkopníkům nových a moderních metod opírajících se o moderní technologie a často udáváme trend dalšího vývoje. Baví nás hledat a objevovat nové cesty a nebát se zkoušet jít vlastní cestou.

 

Video o škole:


 

Nejenže máme vynikající vybavení (interaktivní tabule, digitální jazyková laboratoř, hlasovací zařízení a další technologie), ale také je umíme aktivně používat a hlavně využívat k dalšímu rozvoji. V oblasti vybavení moderními technologiemi patříme bez nadsázky k nejlepším v ČR.

 

Naším cílem je najít v každém žákovi oblast, ve které vyniká (talent), a dále ji rozvíjet. Můžeme vynikat v tisíci věcech. Každý si najde, co jej baví a v čem může být lepší a úspěšnější.

 

Video o výuce jazyků:


 

Multimediální a interaktivní výuka zcela podle idejí Komenského pomalu, ale jistě prostupuje školu. Malé i velké projekty, mezinárodní spolupráce, provázanost mezi předměty a samozřejmě neustále srovnávání s Evropou nás nutí neustále na sobě a našem systému pracovat. Svoje výsledky neustále srovnáváme se školami v ČR i v Evropě a v celé řadě srovnávacích testů (národních i celosvětových) si naši žáci vedli velmi dobře. Vždy se umístili nad hranicí běžného průměru.

Petra Ilková