Základní škola Plavy

 

Základní škola Plavy je málotřídní škola s 5 postupnými ročníky prvního stupně.  V současné době  probíhá vyučování ve třech třídách v celkovém počtu 36 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.  Škola je umístěna v klidné časti obce mimo hlavní silnici.

V této  budově sídlí vedení školy,  dale jsou zde odborná učebna s počítači, školní knihovna, kabinety, školní družina, školní jídelna s kuchyní, byt školníka, šatna a sociální zařízení. V areálu školy se také nachází školní hřiště s umělým povrchem, doskočiště, zahrada s houpačkami, prolézačkami, nářaďovnou ktera slouží dětem ze školy a školní družiny. Škola nemá svou vlastní tělocvičnu, proto využívá jiné varianty po dohodě se zřizovatelem školy (sokolovnu tělovýchovné jednoty, nedaleký lyžařský vlek či plavecký bazén v Jablonci nad Nisou.)

 

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, při výuce různých předmětů jsou využívány výukové programy a aplikace. Pedagogové mají k dispozici počítače, interaktivní tabuli v každé třídě, 3 iPody, 2 iPady mini a jeden iPad 1.  Ve školní družině je k dispozici jeden počítač. Počítače jsou propojeny vsechny pomocí počítačové sítě, díky které mají žáci i učitelé přístup na internet. Je k dispozici také dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky jsou průběžně doplňovány.

 
O velké přestávce mohou žáci v případě příznivého počasí trávit čas na školní zahradě či hřisti.
 
V dalších letech se chceme zaměřit více na život na vesnici a soužití s přírodou. To ovšem neznamená, že chceme ze svého světa vyloučit používání moderních technologií. Více o nás neleznete zde.