Základní škola Dr. Edvarda Beneše

Základní škola Dr. Edvarda Beneše
Základní škola se nachází v městské části Praha - Čakovice. Škola nese jméno po prezidentu Dr. Edvardu Benešovi. Ve školním roce 2013/14 ji navštěvuje téměř 750 žáků.
 
Skládá se ze dvou propojených budov. Ve starší, postavené v roce 1936, sídlí 1. stupeň, novější přístavba patří vyšším ročníkům 1. stupně a 2. stupni. Výuka probíhá v 29 kmenových třídách, 6 odborných učebnách a venkovní učebně. Všechny třídy a učebny jsou připojeny k internetu a v 15 z nich jsou využívány interaktivní tabule.  K dispozici je i knihovna s počítači a kinosálem či školní posilovna. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, které využívají jak žáci naší školy, tak i studenti sousedního gymnázia. Jedna z tělocvičen slouží i jako prostor pro veřejná vystoupení. K hodinám tělesné výchovy je využívána i přistavěná sportovní hala a školní posilovna. V areálu školy se nalézají další prostory vhodné pro sport – 3 volejbalové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
 
Školní družina částečně působí v samostatné budově cca 200 metrů od školy. Je umístěna v klidném prostředí, její součástí je zahrada s hřištěm. V družině je k dispozici 5 samostatných heren. V této budově se také nalézá cvičná kuchyňka a dílna pro pracovní vyučování. Další oddělení školní družiny působí ve třídách ve staré budově ZŠ.
 
Školní jídelna je rovněž součástí komplexu školy a kromě žáků naší školy, se zde stravují studenti gymnázia, zaměstnanci ÚMČ Praha – Čakovice a v rámci sociálního programu i místní senioři. Všichni strávníci mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel.
 
Škola je všeobecného zaměření, důraz je kladen na výuku jazyků (angličtina od 1. ročníku a druhý jazyk od 7. ročníku), ekologii, tělesnou výchovu a využívání informačních a komunikačních technologií.
 
Webové stránky školy zde